14 Nov
2012

Veel mooi, lekker, puur en regionaal eten in Land & Zeezicht. “Dat smaakt naar meer” vonden ook de 200 bezoekers, die in de ochtend na de opening door gedeputeerde Cees van Beveren, naar een interessante mix van digitale sprekers o.a. prof dr. Cees Veerman en prof dr. Han Wiskerke afgewisseld met elevatorpitches van Ondernemers uit Brabant en Zeeland konden luisteren.

Op donderdag 27 september werd de 1ste Dag van het Regionale Product georganiseerd.  De organisatie lag in handen van Lekker Regionaal Product in samenwerking met IZ-Zeeland en de ZMF, met trots kijken de organisaties zeer tevreden terug op de 1ste dag zowel wat opkomst, programma en locatie  betreft. Ook werden de highlights gepresenteerd van een onderzoek van de HZ Zeeland en NHTV  naar de toegevoegde waarde en mogelijkheden van streekproducten  voor het toerisme in de Zuidwestelijke Delta.  Een opmerkelijke uitkomst was dat 10 procent van de toeristen naar Zeeland komt voor streekproducten. En volgens de onderzoekers valt er in de beleving nog veel te winnen. De presentaties van de pilotprojecten van Lekker Regionaal Product, zoals het Streekeigen ganzenarrangement, de Zeeuwse Knopkaas  en de vermarketing van de regio in een streekkoffertje trokken veel bekijks. Een smaakvol hoogtepunt van de dag was de lunch die geheel samengesteld was door producenten/telers van regionale producten. Vanuit een buffet van twintig  kramen en  mobiele keukens kon men zijn eigen streekmaaltijd samenstellen en  proeven van de producten van land en uit zee.

In de middag werd de aandacht gericht op de relatie van regionale biologische producten met de zorgsector. In een tweetal workshops werd gediscussieerd en er  werd een nieuw Zeeuws distributienetwerk voor biologische groenten geopend. Biologische boeren tekenden een convenant  in het kader van Korte Keten Project van het land naar de klant.