14 Apr
2011

Deze zal dit jaar gaan over de samenhang tussen Recreatie & Toerisme en het lokale voorzieningenniveau, waaronder de middenstand. Juist in Zeeland is de economische vitaliteit van de regio sterk afhankelijk van het toerisme. Inwoners, ondernemers entoeristen dragen daaraan bij. In vijf blokken laat Impuls zien hoe daarop samen met kennisinstellingen, economische spelers en gemeentelijke partners wordt ingespeeld. Voorafgegaan door een schets van de toekomst van deze bijzondere sector. Lang niet compleet, maar zeker verhelderend! In de bijlage treft u het programma van de lentemeeting aan. Lees hier meer.