28 Oct
2010

Het denken over een duurzame samenleving krijgt een steeds breder draagvlak. De uitdaging waar we voor staan is groot, hierin liggen volop kansen voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe samenwerkingsvormen…

In de Regionale Transitiewerkplaats Zuidwest Delta wordt aan samenwerking gewerkt tussen Onderwijs, Onderzoek, Overheid, Ondernemers en Omgeving. Studenten, docenten en onderzoekers van groene en niet-groene kennisinstellingen werken samen met regiopartijen aan de gewenste vernieuwing van de leefomgeving. Vertrekpunt is de gebiedsinnovatie en de educatieopgave op thema’s in de landbouw, natuur en landschap, en ook in wonen, economie, sociale cohesie en klimaat. De uitvoering vindt plaats binnen de Werkplaats volgens de methode van leren in de praktijk, en dit vanuit een integrale benadering.

Als project in deze samenwerkingsvorm hebben 65 studenten planologie en landschapsarchitectuur van UR Wageningen gewerkt aan twaalf plannen van aanpak voor verschillende Zeeuwse gebiedsontwikkelingsprojecten. De methode van stichting Kunstpark Zeeland is hiervoor verder uitgewerkt en toegepast. Een methode waar recreatie, natuurwaarde en extensieve landbouw in samenhang drager zijn voor gewenste duurzame ontwikkelingen. Deze methode heeft bij provincie en verschillende Zeeuwse gemeenten deuren geopend.

3 november wordt door de studenten een synthese gepresenteerd: een methode voor duurzame gebiedsontwikkeling voor Zeeland. Naast de presentatie wordt vooral gewerkt aan nieuwe matches voor onderwijs en Kunstpark Zeeland met ondernemers onderzoekers en en overheid. Met concrete vraagstukken uit de regio ontstaan nieuwe opgaven voor studenten en kansen voor ondernemers. Deze bijeenkomst wordt gehouden op boerderij Land & Zeezicht.