15 Dec
2010

Het thema van dit jaar is agrarisch. Landbouw is tenslotte een van de belangrijkste economische pijlers van het eiland. Graag ontvangt de Gemeente Noord-Beveland u op 5 januari 2011 van 19.30-21.30 uur in boerderij Land & Zeezicht.

De gemeente heeft weer vele instanties en stichtingen bereid gevonden om samen dit thema breed onder de aandacht te kunnen brengen. Van de Zeeuwse Land en Tuinbouw Organisatie tot Zorgboerderijen, ze zijn er allemaal op de nieuwjaarsreceptie van Noord-Beveland.

Iedereen van binnen en buiten Noord-Beveland is welkom. Wij hopen u op 5 januari te mogen begroeten. Zie voor meer informatie: www.noord-beveland.nl